Run Bike Run Bathmen
7 juli 2024

Wedstrijdreglement

Doelstelling

 • Het wedstrijdreglement van de Run Bike Run Bathmen bepaalt het gedrag van wedstrijddeelnemers en dient ervoor te zorgen dat de wedstrijd veilig en eerlijk verloopt. Het wedstrijdreglement is gebaseerd op het wedstrijdreglement van de Nederlandse Triathlonbond. Waar het wedstrijdreglement van de Run Bike Run Bathmen geen uitsluitsel geeft, gelden dan ook de regels van de Nederlandse Triathlonbond.
 • Het recht tot uitvoering van het wedstrijdreglement en eventuele sanctionering tijdens de wedstrijd is voorbehouden aan NTB-wedstrijdofficials. Dit reglement is bedoeld voor een sfeer van sportiviteit en gelijkheid te creëren, veiligheid en bescherming te bieden en deelnemer die oneerlijk voordeel behalen te straffen.


Aansprakelijkheid / Veiligheid

 • Om mee te kunnen doen aan de Run Bike Run Bathmen dienen deelnemers over een goede lichamelijk conditie te beschikken. Een medische keuring wordt geadviseerd.
 • Deelname aan de Run Bike Run Bathmen is op eigen risico.
 • Deelnemers kunnen de organisatie van de Run Bike Run Bathmen op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor eventueel geleden schade.

 

 • In verband met veiligheid wordt verwacht dat deelnemers het parcours hebben verkend waardoor eventuele obstakels ook tijdens de wedstrijd herkend worden.


Algemeen gedrag

 • Aan de Run Bike Run Borne nemen veel atleten deel op verschillende niveaus. Deelnemers moeten te allen tijde sportief zijn, verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen, het NTB Wedstrijdreglement -verkrijgbaar bij de NTB- kennen en begrijpen, zich aan de verkeersregels en instructies van officials en vrijwilligers houden, andere deelnemers/officials/vrijwilligers/toeschouwers beleefd en met respect behandelen, het gebruik van grove taal vermijden, niet de wedstrijd- of gedragsregels overtreden (Bij bewuste overtreding van de regels, geconstateerd door of gemeld aan een wedstrijdofficial, kan worden besloten om de atleet niet te laten starten of uit de wedstrijd te halen), bij terugtrekking uit de wedstrijd de wedstrijdleiding hiervan op de hoogte te stellen bij start/finish, het dragen van oordopjes (t.b.v. muziek of communicatie) is niet toegestaan, op het gehele fietsparcours is een afvalverbod geldig (er mogen dus geen sportvoedingsverpakkingen e.d. worden weggegooid buiten de afvalzone (afvalzone is enkel op de brink. Binnen deze zones mogen bekers, sponsen en sportvoedingsverpakkingen worden weggegooid).
 • Door deel te nemen of aanwezig te zijn bij dit evenement geef je toestemming dat beelden van jou gebruikt mogen worden die rondom dit evenement zijn gemaakt.


Deelname
Deelnemers beschikken over een atletenlicentie van de NTB of ontvangen een daglicentie van de NTB.

Loopregels

 • Deelnemers dienen het startnummer op de borst te dragen.
 • Deelnemers mogen niet met een ontbloot bovenlijf lopen.
 • Deelnemers mogen geen headset of glaswerk bij zich dragen.
 • Om de wedstrijd veilig te laten verlopen is er een tijdslimiet ingesteld. Voor deelnemers geldt dat er na 2 uur niet meer mag worden begonnen aan de tweede Run.


Fietsregels

 • Deelnemers dienen het startnummer op de rug te dragen.
 • De fiets en helm dienen uiterlijk om 12.45 uur in het parc ferme te zijn geplaatst, nadat deze aldaar zijn goedgekeurd door de officials.
 • Het dragen van een helm met gesloten kinband is tijdens de race verplicht.
 • Houdt op smalle wegen zo veel mogelijk rechts. Hierdoor is inhalen voor snellere deelnemers mogelijk.
 • Stayeren is niet toestaan in deze wedstrijd
 • Als de jury constateert dat er gestayerd wordt toont hij een blauwe kaart. De deelnemer moet zich vervolgens melden bij de eerstvolgende strafbox voor een tijdstraf van 2 minuten. Bij een tweede overtreding of als de deelnemer zich niet in de strafbox meldt volgt diskwalificatie.
 • Deelnemers mogen niet met ontbloot bovenlijf fietsen.
 • In de wisselzone mag niet worden gefietst.
 • In de wisselzone mogen geen deelnemers worden belemmerd in hun voortgang.
 • Deelnemers zorgt ervoor dat materiaal in orde en veilig is voor deelname aan een wedstrijd.


Tuchtregels
Als een deelnemer zich niet houdt aan het wedstrijdreglement, kan dit een waarschuwing, diskwalificatie, schorsing of uitsluiting tot gevolg hebben.
Het geven van een waarschuwing: de official laat een fluitsignaal horen, laat de atleet stoppen indien hij dit nodig acht, vraagt de atleet zijn of haar gedrag aan te passen en laat de atleet daarna de wedstrijd vervolgen.
In het geval van meerdere waarschuwingen volgt na de finish diskwalificatie, hetgeen inhoudt dat de deelnemer of het team na afloop van de wedstrijd uit de uitslag wordt verwijderd. Diskwalificatie volgt tevens wanneer de deelnemer:

 • Grof onsportief gedrag vertoont.
 • Beledigend is richting de wedstrijdofficials.
 • Zich na een tweede waarschuwing wederom niet houdt aan de opmerkingen van een wedstrijdofficial.